Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 132/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 15 lipca 2024 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.Zarządzenie nr 140/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 15 lipca 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 m. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.Zarządzenie nr 129/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 08 lipca 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, a oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.Zarządzenie nr 130/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 08 lipca 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 m. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.Zarządzenie nr 124/2024 Burmistrza Barlinka z dnia 28 czerwca 2024 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BOK za 2023 rokZarządzenie nr 122/2024 Burmistrza Barlinka z dnia 28 czerwca 2024 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rokZarządzenie nr 126/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 03 lipca 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.Zarządzenie nr 127/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 03 lipca 2024 - W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyZarządzenie nr 110/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 24 czerwca 2024 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.Zarządzenie nr 107/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 20 czerwca 2024 - w spr. ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023-2024Zarządzenie nr 100/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 20 czerwca 2024 - w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w BarlinkuZarządzenie nr 99/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 20 czerwca 2024 - w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w BarlinkuZarządzenie nr 98/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 20 czerwca 2024 - w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w MostkowieZarządzenie nr 111/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 19 czerwca 2024 - W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.Zarządzenie nr 94/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 11 czerwca 2024 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.Archiwum
Zarządzenie nr 106/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 11 czerwca 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 86/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 20 maja 2024 - w sprawie stawek za korzystanie w 2024 r. z zespołu kąpieliska miejskiegoZarządzenie nr 81/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 13 maja 2024 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.Zarządzenie nr 84/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 15 maja 2024 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w BarlinkuZarządzenie nr 83/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 15 maja 2024 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w BarlinkuZarządzenie nr 82/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 15 maja 2024 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie Zarządzenie nr 70/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 30 kwietnia 2024 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.Zarządzenie nr 66/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 25 kwietnia 2024 - w sprawie wyznaczenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (PK HNS).Zarządzenie nr 63/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 16 kwietnia 2024 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.Archiwum
Zarządzenie nr 67/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 22 kwietnia 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Archiwum
Zarządzenie nr 60/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 16 kwietnia 2024 - W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie nr 29/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 15 kwietnia 2024 - w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w BarlinkuZarządzenie nr 57/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 12 kwietnia 2024 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.Zarządzenie nr 55/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 12 kwietnia 2024 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.Archiwum
Zarządzenie nr 59/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 12 kwietnia 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 58/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 12 kwietnia 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 49/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 09 kwietnia 2024 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.Archiwum
Zarządzenie nr 39/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 13 marca 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
Zarządzenie nr 33/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 12 marca 2024 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.Archiwum
Zarządzenie nr 38/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 08 marca 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Zarządzenie nr 25/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 15 lutego 2024 - spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 23/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 15 lutego 2024 - w spr. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymZarządzenie nr 24/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 15 lutego 2024 - w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie kulturyZarządzenie nr 8/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 24 stycznia 2024 - w spr. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie kulturyZarządzenie nr 12/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 29 stycznia 2024 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznymZarządzenie nr 28/2024 Burmistrz Barlinka z dnia 22 lutego 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.Zarządzenie nr 19/2024 Burmistrza Barlinka z dnia 16 lutego 2024 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.Zarządzenie nr 16/2024 Burmistrza Barlinka z dnia 09 lutego 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomościZarządzenie nr 11/2024 Burmistrza Barlinka z dnia 06 lutego 2024 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rokZarządzenie nr 7/2024 Burmistrza Barlinka z dnia 15 stycznia 2024 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek Archiwum
Zarządzenie nr 6/2024 Burmistrza Barlinka z dnia 12 stycznia 2024 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek