Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 277/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 30 grudnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 274/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 30 grudnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 270/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 29 grudnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 263/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 15 grudnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokArchiwum
Zarządzenie nr 264/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 15 grudnia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 Barlinek stanowiącej własność Gminy Barlinek, a oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 256/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 09 grudnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 259/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 14 grudnia 2022 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 258/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 14 grudnia 2022 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejZarządzenie nr 257/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 14 grudnia 2022 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymZarządzenie nr 226/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 31 października 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 247/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 246/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 245/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 244/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 239/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 21 listopada 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 236/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 18 listopada 2022 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Barlinek.Zarządzenie nr 234/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 14 listopada 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokArchiwum
Zarządzenie nr 235/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 16 listopada 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 230/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 10 listopada 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, a oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Archiwum
Zarządzenie nr 229/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 10 listopada 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Archiwum
Zarządzenie nr 221/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 27 października 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Zarządzenie nr 220/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 28 października 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokuZarządzenie nr 208/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 30 września 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokArchiwum
Zarządzenie nr 210/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 06 października 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Zarządzenie nr 200/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 22 września 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokArchiwum
Zarządzenie nr 201/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 22 września 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Archiwum
Zarządzenie nr 191/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 15 września 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 190/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 30 sierpnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 185/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 26 sierpnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 188/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 30 sierpnia 2022 - w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Gminy Barlinek na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowejArchiwum
Zarządzenie nr 180/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 24 sierpnia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Zarządzenie nr 176/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o stopień awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegoArchiwum
Zarządzenie nr 177/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 22 sierpnia 2022 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie nr 158/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 19 lipca 2022 - w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.Zarządzenie nr 168/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 29 lipca 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok Archiwum
Zarządzenie nr 161/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 21 lipca 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 146/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie ustalenia planu finansowego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19Zarządzenie nr 145/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 139/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku za 2021 rokZarządzenie nr 138/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 24 czerwca 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 193/2022 Prezes Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVOZarządzenie nr 192/2022 Prezes Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2022 - w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRPArchiwum
Zarządzenie nr 140/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek oraz w obrębie Krzynka gm. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 131/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 20 czerwca 2022 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku Zarządzenie nr 130/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 20 czerwca 2022 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku Zarządzenie nr 127/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 13 czerwca 2022 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą” w BarlinkuZarządzenie nr 126/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 13 czerwca 2022 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Janiny Porazińskiej w BarlinkuZarządzenie nr 114/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 31 maja 2022 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą” w BarlinkuZarządzenie nr 113/2022 Burmistrz Barlinka z dnia 31 maja 2022 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Janiny Porazińskiej w BarlinkuArchiwum
Zarządzenie nr 125/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 09 czerwca 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 124/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 09 czerwca 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 Barlinek oraz w obrębie Mostkowo gm. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Archiwum
Zarządzenie nr 119/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 02 czerwca 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 118/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 02 czerwca 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 i 1 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 117/2022 z dnia 31 maja 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok Archiwum
Zarządzenie nr 102/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 19 maja 2022 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie nr 111/2022 z dnia 25 maja 2022 - Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok Archiwum
Zarządzenie nr 112/2022 z dnia 30 maja 2022 - Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Barlinka z dnai 30 maja 2022r. zmieniające zarządzenie nr 104/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 i 1 Barlinek oraz w obrębie Krzynka gm. Barlinek
Zarządzenie nr 105/2022 z dnia 20 maja 2022 - Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 20 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.Archiwum
Zarządzenie nr 104/2022 z dnia 20 maja 2022 - Zarządzenie nr 104/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 20 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 i 1 Barlinek oraz w obrębie Krzynka gm. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 94/2022 z dnia 09 maja 2022 - Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 9 maja 2022 roku – w sprawie zmiany budżetu Gminny Barlinek na 2022 rokuArchiwum
Zarządzenie nr 78/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 - Zarządzenie nr 78/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 28 kwietnia 2022r. - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Zarządzenie nr 87/2022 z dnia 12 maja 2022 - Zarządzenie nr 87/2022 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 "Pod Topolą" w BarlinkuZarządzenie nr 86/2022 z dnia 12 maja 2022 - Zarządzenie nr 86/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Janiny Porazińskiej w BarlinkuZarządzenie nr 83/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 80/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok Archiwum
Zarządzenie nr 77/2022 z dnia 06 maja 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Archiwum
Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
Zarządzenie nr 65/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 21 kwietnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 64/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 21 kwietnia 2022 - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 63/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 21 kwietnia 2022 - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 52/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 07 kwietnia 2022 - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Barlineckiej Rady Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania.Archiwum
Zarządzenie nr 66/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 21 kwietnia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Archiwum
Zarządzenie nr 62/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 21 kwietnia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 61/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 21 kwietnia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 47A/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 31 marca 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 47/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 31 marca 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 28 lutego 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rokZarządzenie nr 37/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 24 lutego 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok.Archiwum
Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 24 lutego 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek.
Archiwum
Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 17 lutego 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 Barlinek stanowiącej własność Gminy Barlinek, a oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 28/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 11 lutego 2022 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 11 lutego 2022 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.Zarządzenie nr 26/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 11 lutego 2022 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymArchiwum
Zarządzenie nr 25/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 03 lutego 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 1 i 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok.Zarządzenie nr 23/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2022 - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2022 rok.Archiwum
Zarządzenie nr 22/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 27 stycznia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek
Archiwum
Zarządzenie nr 21/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 27 stycznia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, a oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku
Archiwum
Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2022 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 03 stycznia 2022 - upoważnienie jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązańZarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2022 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejArchiwum
Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 13 stycznia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, a oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku
Archiwum
Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 13 stycznia 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącym własność Gminy Barlinek
Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 10 stycznia 2022 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek