Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 242/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 31 grudnia 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 234/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 231/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 grudnia 2019 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 230/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 grudnia 2019 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejZarządzenie nr 229/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 grudnia 2019 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymZarządzenie nr 228/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 grudnia 2019 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania projektu statutu Sołectwa Gminy BarlinekZarządzenie nr 227/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 grudnia 2019 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania projektu statutu Sołectwa Gminy BarlinekZarządzenie nr 226/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 grudnia 2019 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania projektu statutu Sołectwa Gminy BarlinekZarządzenie nr 225/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 grudnia 2019 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania projektu statutu Sołectwa Gminy BarlinekZarządzenie nr 224/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 grudnia 2019 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania projektu statutu Sołectwa Gminy BarlinekZarządzenie nr 223/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 grudnia 2019 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania projektu statutu Sołectwa Gminy BarlinekZarządzenie nr 221/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 11 grudnia 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 217/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 04 grudnia 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej (dz. nr 665/56 obr. 1 Barlinek)Zarządzenie nr 216/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 29 listopada 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 212/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 listopada 2019 - w sprawie utworzenia punktu kontaktowego w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił zbrojnych (HNS)Zarządzenie nr 211/2019 Burmistrza Barlionka z dnia 20 listopada 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 209/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 20 listopada 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 207/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 20 listopada 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego -(dz. nr 96/20 obr. 1 Barlinek) Zarządzenie nr 205/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 14 listopada 2019 - w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 204/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 14 listopada 2019 - w sprawie waloryzacji stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 202/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 31 października 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 200/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 31 października 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 198/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 28 października 2019 - w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Miejskim w Barlinku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy BarlinekZarządzenie nr 197/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 24 października 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 195/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 23 października 2019 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyZarządzenie nr 193/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 października 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek Zarządzenie nr 192/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 października 2019 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 187/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 15 października 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 180/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 03 października 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości Lutówko (dz. nr 361/8 obr. Równo gm. Barlinek)Zarządzenie nr 177/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 30 września 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 169/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 12 września 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sportowej (dz. nr 724/1 obr. 2 Barlinek)Zarządzenie nr 168/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 12 września 2019 - w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 167/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 12 września 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 166/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 10 września 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 162/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 05 września 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 161/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 30 sierpnia 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 159/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 30 sierpnia 2019 - w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Gminy Barlinek na rok 2020 oraz wieloletniej prognozy finansowej Zarządzenie nr 157/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 29 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 154/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa ŻydowoZarządzenie nr 153/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa StrąpieZarządzenie nr 152/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Stara Dziedzina Zarządzenie nr 151/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa RychnówZarządzenie nr 150/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa RównoZarządzenie nr 149/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa PłonnoZarządzenie nr 148/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa OżarZarządzenie nr 147/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa OsinaZarządzenie nr 146/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa MostkowoZarządzenie nr 145/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa MoczydłoZarządzenie nr 144/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa MoczkowoZarządzenie nr 143/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa LutówkoZarządzenie nr 142/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Krzynka Zarządzenie nr 141/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa DzikówkoZarządzenie nr 140/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa SwadzimZarządzenie nr 139/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa DzikowoZarządzenie nr 138/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa DziedziceZarządzenie nr 137/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa JarząbkiZarządzenie nr 136/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa OkunieZarządzenie nr 135/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa ŁubiankaZarządzenie nr 133/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 22 sierpnia 2019 - w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych, położonych na terenie wiejskim w Gminie Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek oraz klauzulę informacyjną Zarządzenie nr 132/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 20 sierpnia 2019 - w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 127/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 14 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 78 (dz nr 245/2 obr. 2 Barlinek)Zarządzenie nr 126/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 12 sierpnia 2019 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku Zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 01 sierpnia 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 123/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 31 lipca 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 118/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 11 lipca 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w BarlinkuZarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 10 lipca 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 114/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 10 lipca 2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BOK za 2018 rokZarządzenie nr 111/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 01 lipca 2019 - w sprawie wysokości stawek za korzystanie z zespołu kąpieliska miejskiego w Barlinku przy ul. Sportowej 2Zarządzenie nr 110/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 01 lipca 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 109/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 czerwca 2019 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w MostkowieZarządzenie nr 108/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 czerwca 2019 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku Zarządzenie nr 106/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 07 czerwca 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w Gminie Barlinek, stanowiącej własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 107/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 czerwca 2019 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza KościuszkiZarządzenie nr 105/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 06 czerwca 2019 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w MostkowieZarządzenie nr 104/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 06 czerwca 2019 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w BarlinkuZarządzenie nr 103/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 06 czerwca 2019 - w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku Zarządzenie nr 98/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 31 maja 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 95/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 maja 2019 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku Zarządzenie nr 94/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 maja 2019 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podtsawowej im. Jana Pawła II w MostkowieZarządzenie nr 93/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 maja 2019 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w BarlinkuZarządzenie nr 92/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 27 maja 2019 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w BarlinkuZarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 24 maja 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Barlinek, stanowiącej własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 24 maja 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Barlinek, stanowiącej własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 24 maja 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Mostkowo, stanowiącej 1/2 własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 21 maja 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Moczkowo, stanowiącej własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 21 maja 2019 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w BarlinkuZarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 21 maja 2019 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w MostkowieZarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 21 maja 2019 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w BarlinkuZarządzenie nr 84/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 21 maja 2019 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 21 maja 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w BarlinkuZarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 21 maja 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w BarlinkuZarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 13 maja 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 14 maja 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 06 maja 2019 - w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnychZarządzenie nr 77/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 30 kwietnia 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 70/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 kwietnia 2019 - w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 16 kwietnia 2019 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyZarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 16 kwietnia 2019 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 16 kwietnia 2019 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w MostkowieZarządzenie nr 66/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 16 kwietnia 2019 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 16 kwietnia 2019 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w BarlinkuZarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 11 kwietnia 2019 - zmieniające zarządzenie w sprawie warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 11 kwietnia 2019 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek Zarządzenie nr 61/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 10 kwietnia 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 09 kwietnia 2019 - w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych OC Gminy Barlinek w dniu 10 kwietnia 2019r. Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 08 kwietnia 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 04 kwietnia 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 04 kwietnia 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 28 marca 2019 - w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzirżawę, w dordze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 28 marca 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 21 marca 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 21 marca 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w BarlinkuZarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 18 marca 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 14 marca 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 11 marca 2019 - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 07 marca 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, przyległej do ul. Kombatantów w Barlinku - (dz. 262/26 obr. 1 Barlinek)Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 07 marca 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, przyległej do ul. Kombatantów w Barlinku 0 (dz. nr 262/25 obr. 1 Barlinek)Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 07 marca 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, przyległej do ul. Kombatantów w Barlinku - (dz. nr 262/24 obr. 1 Barlinek)Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 07 marca 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, przyległej do ul. Kombatantów w Barlinku -(dz. nr 262/23 obr. 1 Barlinek)Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 28 lutego 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 26 lutego 2019 - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnegoZarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 21 lutego 2019 - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 15 lutego 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 14 lutego 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność i współwłasność Gminy Barlinek oraz nieruchomości oddanej Gminie Barlinek w użytkowanie wieczysteZarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 31 stycznia 2019 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rokZarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 25 stycznia 2019 - zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2019 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznymZarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości MostkowoZarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości MostkowoZarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 24 stycznia 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 23 stycznia 2019 - w sprawie rozstrzygnięcia otwarego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 23 stycznia 2019 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 23 stycznia 2019 - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejZarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 22 stycznia 2019 - w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnegoZarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 18 stycznia 2019 - w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w OC i OSP Gminy Barlinek w dniu 19 stycznia 2019r. Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 17 stycznia 2019 - w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy BarlinekZarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 10 stycznia 2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy BarlinekZarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 08 stycznia 2019 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia - Klub Samopomocy