Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Numer porządkowy budynku

Podstawa prawna: art. 47a ust 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, ze zm.), ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego", wg wzoru.

      Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Barlinku – Biuro Obsługi Interesanta.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:  

 1. od zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego opłaty skarbowej nie pobiera się,
 2. od wniosku za wydanie zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego - 17,00 zł,
 3. za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł,
 4. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Opłatę skarbową można wnieść:

 1. w kasie Urzędu, lub
 2. na konto nr 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku.

III.  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 1 miesiąca od złożenia wniosku. W przypadkach wymagających ustalenia numeru porządkowego związanego z ulicą lub placem, dla których dotychczas nie ustalono nazwy termin załatwienie sprawy uzależniony jest od podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie przebiegu oraz nadania nazwy ulic i placów.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Gospodarowania Nieruchomościami, tel. 95 74 65 585.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. O nadanie numeru wnioskować może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
 2. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
 3. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.
 4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
Art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.”
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData