Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe wobec budżetu gminy

Podstawa prawna: art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2019 r. poz. 900  z późn. zm.).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o przeniesienie własności nieruchomości i/lub prawa użytkowania wieczystego gruntu w zamian za zaległości podatkowe wobec budżetu Gminy"

2. Załączniki: 
-aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa z oznaczeniem granic nieruchomości,
-oświadczenie podatnika dot. treści księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości (oznaczenie i położenie nieruchomości, prawa
do nieruchomości, obciążenia i hipoteki) lub aktualny wypis z księgi wieczystej,
-oświadczenie podatnika dot. innych obciążeń (nie wymienionych
w księdze wieczystej),
-oświadczenie podatnika w zakresie zawartych umów: użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia lub innych dotyczących nieruchomości,
-oświadczenie podatnika dot. posadowionych na gruncie budynków wraz z podaniem ich powierzchni użytkowej, funkcji, roku budowy, uzbrojenia oraz budowli i ich wartości,
-dokumenty potwierdzające legalność wzniesienia budynków lub ich użytkowania lub zmiany sposobu ich użytkowania
-operat szacunkowy nieruchomości określający jej wartość.

 

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:
- nie pobiera się.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 180 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo - Budżetowy 95 7465 570.

JEDNOSTKA OPINIUJĄCA:
Referat Gospodarowania Nieruchomościami i/ lub inne jednostki organizacyjne Gminy stosownie do zakresu realizacji ich zadań.

ORGAN DECYDUJĄCY:
Burmistrz Barlinka

 

V.TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VI. UWAGI:
1. Zgodnie z art. 66 § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa przeniesienie następuje na wniosek podatnika, na podstawie zawartej umowy między Burmistrzem a podatnikiem.
2. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa wyżej, organ pierwszej instancji wydaje decyzję stwierdzająca wygaśnięcie zaległości podatkowej.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData