Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., Nr 83) Uchwała Nr XX/243/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. Woj. Zach. z dnia 17 maja 2012 r. poz.1103)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


II. OPŁATY:
opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł.


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
3-4 miesiące


IV. JEDNOSTKA O POWIEDZIALNA:
Referat Gospodarowania Nieruchomościami tel. 95 74 65 586


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie w terminie 14 dni od decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo w własności do Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Barlinka


VI. UWAGI:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., Nr 83) z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić:
1. osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego; albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005 r.
2. spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

Przepisy niniejszej ustawy nie stosuje się do:

     1) nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców;
     2) jednostek samorządu terytorialnego jeśli są podmiotami dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129);
     3) nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData