Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Spis stron1. Testament sporządzanie2. Imprezy masowe3. Zgromadzenia - zawiadomienie4. Ewidencja ludności5. Wojsko - załatwianie sprawy6. Alkohol - zezwolenia7. Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców8. Taksówki - procedury9. Usługi hotelarskie10. Nieruchomości - podział11. Grunty - nabycie12. Użytkowanie wieczyste13. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne14. Drzewa - zezwolenia15. Ochrona środowiska16. Psy ras agresywnych - zezwolenia17. Opłata od posiadania psów18. Podatek od nieruchomości19. Podatek rolny i leśny20. Podatek od środków transportowych21. Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości22. Podatki - nadpłata23. Podatki - potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy24. Podatki - wydawanie zaświadczeń o wysokości zobowiązań podatkowych25. Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji26. Wstrzymanie wykonania decyzji27. Podatki - postępowanie28. Opłata adiacencka29. Opłata planistyczna30. Sprzedaż lokalu mieszkalnego31. Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia32. Targowisko - opłata33. Opłata skarbowa34. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych35. Wpis do ewidencji placówek niepublicznych36. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności37. Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek38. Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy barlinek39. Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych40. Najem lokalu41. Zamiana lokalu mieszkalnego 42. Ustalenie numeru porządkowego (budynku)43. Działalność regulowana44. Odpracowywanie zadłużenia czynszowego45. Urząd stanu cywilnego46. Dowód osobisty47. Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego48. Fundusz sołecki49. Wniosek na wynajem świetlicy wiejskiej50. Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji51. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData