V Zasada fachowości

Zadanie:
"Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie."

Celem zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości.

Zadanie uznaje się za wykonane, gdy:


Sposoby raportowania realizacji:


Zespół zadaniowy
Elżbieta Wrońska
Ewa Hinc-Dziedziela
Danuta Gaździcka-Słupińska


Realizacja:
Opracowane zostały dwie procedury naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Barlinek, a mianowicie Zarządzeniem Nr 50/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 19 maja 2005 r. wprowadzono procedurę naboru pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy, a Zarządzeniem Nr 151/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 30 listopada 2005 r. wprowadzono procedurę naboru na wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta i Gminy Barlinek.Obie procedury naboru są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Barlinek w zbiorze "zarządzenia": Zarządzenie Nr 50, Zarządzenie Nr 151.