VI Zasada rozliczalności

zadanie:
Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt.: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy""

Celem tego działania jest umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji o tym, jak zaprojektowano budżet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budżetu z poprzedniego roku.

Zadanie jest wykonane, gdy:


Sposoby raportowania realizacji:

Zespół zadaniowy:
Ewa Jakubowska
Ewa Patrzałek
Zofia Werbolewska


Realizacja:
Dnia 07 lipca 2005 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 91/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek w sprawie wprowadzenia procedury przygotowywania i rozpropagowania książeczki – informatora budżetowego dla mieszkańców pt. ”Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.
Książeczka jest dostępna na stronach internetowych Urzędu MiG oraz  w Urzędzie MiG w pokoju nr 4 (do czasu otwarcia Biura Obsługi Interesanta), w Centrum Informacji Turystycznej przy ul.Paderewskiego 7 , zostanie także dołączona jako dodatek do wydania gazety lokalnej.