Sprawozdanie ze spotkania z organizacjami pozarządowymi w dniu 25 kwietnia 2005 r.

 

W dniu 25 kwietnia 2005 r. w ramach akcji "Przejrzysta Polska" zostało zorganizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Barlinek spotkanie z organizacjami pozarządowymi i prasą lokalną. Na spotkaniu zostały omówione cele akcji i zadania, które gmina będzie realizowała  w  ramach  akcji  oraz  poinformowano o możliwości obserwowania działań i przekazywaniu uwag. Na spotkanie przybyło trzynastu przedstawicieli organizacji pozarządowych z pięćdziesięciu sześciu zaproszonych oraz jeden przedstawiciel prasy lokalnej:

 

Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy:

1. Elżbieta Wrońska - Sekretarz
2. Ewa Hinc-Dziedziela - kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego

 

Organizacje pozarządowe:

1. Stowarzyszenie Opiekuńcze Dom Dziennego Pobytu
2. Związek Dzieci Wojny
3.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
4. Organizacja Przedsiębiorców-Barlinek
5. Klub Żeglarski TKKF "SZTORM"
6. Europejski Ruch Społeczny
7. NSZZ Pracowników ZUO "BOMET"
8. Barlineccy Sympatycy Piłki Siatkowej
9. Centrum Wspierania Młodych
10. Towarzystwo Miłośników Barlinka
11. Liga Ochrony Przyrody
12. Zachodniopomorski Związek Stowarzyszeń Abstynenckich
13. Echo Barlinka

 

Na zakończenie spotkania została rozdana ankieta dotycząca wyboru zadań  fakultatywnych wraz z dołączoną listą wszystkich zadań z prośbą o wypełnienie tych ankiet przez członków stowarzyszeń uczestniczących w spotkaniu.

 

Sprawozdanie ze spotkania do 15 kwietnia 2005

Data spotkania:

25 kwietnia 2005 r.

Miejsce spotkania:

Urząd Miasta i Gminy

Liczba organizacji pozarządowych zaproszonych:

56

W jakiej formie rozesłano zaproszenia:

pisemnie - listem zwykłym

Liczba organizacji uczestniczących w spotkaniu:

13

Czy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel grup nieformalnych:

nie

Komentarz:

 

 

Sprawozdanie ze spotkania do 30 czerwca 2005

Data spotkania:

05 lipca 2005 r.

Miejsce spotkania:

Ośrodek Pomocy Spolecznej

Liczba organizacji pozarządowych zaproszonych:

52

W jakiej formie rozesłano zaproszenia:

pisemnie - listem zwykłym

Liczba organizacji uczestniczących w spotkaniu:

12

Czy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel grup nieformalnych:

nie

Komentarz:

 

<- Powrót