I Zasada Przejrzystości

zadanie:
"Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie"

Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez gminę Barlinek.

Zadanie jest wykonane, gdy:


Sposób raportowania realizacji:

Zespół zadaniowy:
Ewa HincDziedziela
Cezary Krzyżanowski
Lena Plenzner
 


Realizacja:

Opracowane zostały karty usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku oraz procedura ich aktualizacji ( Zarządzenie nr 154/2005 ).

Karty opisują zadania realizowane przez daną komórkę organizacyjną Urzędu, zgodnie z zakresem merytorycznym.
Karty usług są udostępnione na stronie internetowej BIP-u w zakładce "Jak załatwić sprawę?", u poszczególnych pracowników, a z chwilą uruchomienia Biura Obsługi Interesanta również w tym miejscu w postaci formularzy.