II Zasada braku tolerancji dla korupcji

zadanie:
"Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego"

Celem zadania jest opracowanie kodeksu etycznego. Kodeks etyczny jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Barlinek.

Zadanie jest wykonane, gdy:

Sposoby raportowania realizacji:

Zespół zadaniowy:
Mariola Woźniak
Lidia Jermak
Monika Czerniejewska


 

Realizacja:
Urząd MiG w Barlinku posiada Kodeks Etyczny opracowany przez zespół zadaniowy. Projekt przekazany został każdemu pracownikowi Urzędu.

Wszyscy pracownicy mieli możliwość zgłosić swoje poprawki do opracowywanego kodeksu. Po niewielkich poprawkach zgłaszanych przez pracowników Urzędu Kodeks został przyjęty i każdy z pracowników po zapoznaniu się z jego ostateczną wersją podpisuje oświadczenie, które trafi do akt osobowych.

Kodeks dostępny jest na stronach internetowych naszego Urzędu, a z chwilą uruchomienia Biura Obsługi Interesanta także w tym biurze.

 

Treść Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku 

[pobierz]