III Zasada partycypacji społecznej

zadanie:
"Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności"

Celem zadania jest stworzenie kompletnej listy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, która pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom oraz samym organizacjom, na zorientowanie się, jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania gminne realizują lub mogą realizować, wzbogacając tym samym ofertę działań np. w zakresie oświaty, sportu, rekreacji, pomocy społecznej itp. Efektem posiadania takiej kompletnej uaktualnianej listy powinny być stałe i lepsze kontakty samorządu lokalnego z organizacjami, pełniejsze wykorzystanie przez gminę zasobów organizacji oraz wypracowanie praktyki konsultacji z organizacjami pozarządowymi ważnych spraw społecznych.

Zadanie jest wykonane, gdy:


Sposoby raportowania realizacji:


Zespół zadaniowy:
Izabela Salamandra
Aleksandra Bigus-Sławińska