Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

BURMISTRZ BARLINKA

ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony

( pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 13 grudnia 2019 r.)

( drugi przetarg przeprowadzono w dniu 20 marca 2020 r.)

na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 78.

Informacje o przedmiocie zbycia w drodze przetargu:

 1. MIEJSCE POŁOŻENIA – Barlinek ul. Gorzowska 78.
 2. NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI GRUNTU – 245/2 w obr.2 Barlinek.
 3. POWIERZCHNIA:
 1. DZIAŁKI GRUNTU – 0,1753 ha,
 2. UŻYTKOWA BUDYNKU – 699,42 m2.
 1. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ – KW
  NR SZ1M/00044773/6 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sadzie Rejonowym
  w Myśliborzu.
 2. OPIS:
 1. DZIAŁKA GRUNTU NR 245/2 W OBR. 2 BARLINEK

Działka położona jest w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w części południowo – zachodniej Starego Miasta,
u zbiegu ul. Gorzowskiej i Jeziornej. Posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej tj. ul. Jeziornej. Działka zabudowana jest budynkiem spełniającym dotychczas (przed pożarem) funkcję użytkową. Na działce zlokalizowane są media techniczne: woda, gaz, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Od strony południowej i zachodniej przy budynku znajdują się wysokie drzewa liściaste.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości i jej najbliższe otoczenie to: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, garażowa, handlowo-usługowa oraz tereny zieleni publicznej. Działka położona jest
w granicach otuliny Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

 1. BUDYNEK

Budynek usytuowany jest przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku.  Jest to obiekt w części jednokondygnacyjny
i w części dwukondygnacyjny z poddaszem technicznym. Częściowo jest także podpiwniczony. Budynek jest wzniesiony w technologii murowanej ze stropami ceramicznymi na belkach stalowych i stropami belkowymi drewnianymi. Dach budynku jest wysoki, drewniany, wielospadowy, wykonany z wiązarów kratkowych oraz więźby dachowej. Do budynku prowadzą schody zewnętrzne, podjazd boczny
od ul. Jeziornej, rampa, dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Po pożarze obiektu w 2010 r. przeprowadzono remont, przywracający go do stanu surowego zamkniętego, z wykończoną elewacją zewnętrzną.

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków pod pozycją nr 33 i typowany jest do wpisu
do rejestru zabytków. Dla nieruchomości obowiązują ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziorna Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku”, przyjętego Uchwałą nr LV/461/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca
2018 r., który ustala dla niej strefę ochrony konserwatorskiej „B” (§9 pkt 4)[1] oraz strefę ochrony konserwatorskiej „E” (§9 pkt 7)[2].

Działka utwardzona jest kostką betonową. W granicach nieruchomości znajdują się miejsca postojowe
dla samochodów osobowych.

Dane liczbowe o budynku:

 • ilość kondygnacji nadziemnych:                          2 (częściowo)
 • ilość kondygnacji podziemnych:                         1 (częściowo)
 • powierzchnia zabudowy:                                    Pz = 554,90 m2
 • powierzchnia użytkowa:                                     Pz = 699,42 m2
 • kubatura:                                                          K= 5491,14 m3

Opis podstawowych elementów konstrukcji budynku:

 • Fundamenty budynku.

Fundamenty budynku wykonane są z cegły ceramicznej pełnej oraz kamienia. Ławy posiadają, co najmniej dwie odsadzki. 

 • Ściany konstrukcyjne budynku, kominy.

Ściany konstrukcyjne i osłonowe wykonane są z elementów murowanych cegły wapienno - piaskowej, ceramicznej pełnej oraz fragmentami z cegły dziurawki (części podokienne). Zaprawa konstrukcji murowanych to cementowa i cementowo – wapienna. Budynek w części zaplecza nie posiada wieńców żelbetowych. W części głównej budynku, przy odbudowie, wykonano wieńce żelbetowe usztywniające budynek. Otwory pokryte
są nadprożami łukowymi murowanymi oraz stalowymi i żelbetowymi prefabrykatami wykonanymi w różnych okresach czasu. Wieniec żelbetowy „L”, spinający ściany murowane budynku, podparty jest słupami stalowymi, które podpierają także filary murowane budynku. Kominy murowane wykonane są z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej.    

 • Stropy.

Stropy nad piwnicami są ceramiczne na belkach stalowych typu Kleina. Stropy parteru są żelbetowe
na belkach stalowych, belkowe drewniane (pozostały jedynie belki), drewniane belkowe i na krążynach
z bali oraz strop Teriva 4,0/1.  Nad piętrem są stropy drewniane belkowe. Strop tarasu nad wejściem głównym
do budynku typu Kleina na belkach stalowych.

 • Ściany działowe.

Ściany działowe występują tylko w piwnicach. Są murowane o grubości 12 cm. Na kondygnacjach ścianki działowe są rozebrane.

 • Schody.

Schody budynku są żelbetowe z płyt biegowo spocznikowych.

 • Konstrukcja dachu.

Cześć główna budynku przykryta jest dachem z drewnianych wiązarów kratkowych łączonych
na płytki kolczate. Pozostałe fragmenty dachu wykonane są, jako więźba drewniana płatwiowa z krokwiami. Połączenia elementów więźby dachowej wykonano z płytek kolczatych oraz kątowników stalowych na łączniki trzpieniowe typu drewno – blacha.

 • Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu wykonano z dachówki karpiówki ułożonej podwójnie „w koronkę”. Rozstaw łat drewnianych
o wymiarach 45×53 mm wynosi 0,27 m. Lukarny „wole oko” pokryte są dachówką karpiówką „w koronkę”
na deskowaniu. Wieżyczka pokryta jest blachą w kolorze stalowym.

 • Balustrady schodów i piętra.

Nie istnieją balustrady schodów i otworu antresoli. Balustrady stalowe tarasu wymagają naprawy i czyszczenia
oraz konserwacji. Naprawy i czyszczenia wymagają tralki attyki fasady wejściowej budynku.

 • Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie.

Obróbki blacharskie oraz rynny wykonano z blachy stalowej ocynkowanej. Natomiast rury spustowe wykonane
są głównie ze sztucznego tworzywa PVC, ale niektóre króćce wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Niektóre z rur spustowych mają oderwane wylewy. Niektóre wpusty z PVC do kanalizacji są uszkodzone.

 • Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna wykonana jest z PVC. Szklenie okien jest dwuszybowe z wkładką. W części głównej budynku stolarka PVC jest wykonana bez części uchylnych z uwagi na zaprojektowaną instalację wentylacji mechanicznej. Ta jednak w dniu sporządzania ekspertyzy nie była wykonana. W części zaplecza budynku okna są otwierane. Brak okien w lukarnach na piętrze budynku. Niektóre z okien wbudowanych po 2012 r. mają ubytki w szkleniu. W przegrodach (ścianach) zewnętrznych stolarka drzwiowa wykonana jest z drewna, aluminium i stali.

 • Tynki i okładziny wewnętrzne.

Brak tynków wewnętrznych na ścianach i stropach nieukończonych. W hallu znajdują się „sztuczne sklepienia”
z tynków na siatce ze spiekami ceramicznymi „Rabitza” w kształcie sklepienia beczkowego (kolebkowego) oraz sklepienia krzyżowego. Na suficie kolebkowym w części głównej budynku brak stelażu okładziny z płyt STG. Brak innych okładzin wykończenia sufitów na wszystkich kondygnacjach. W piwnicach sufity z tynków cementowo-wapiennych wymagają całkowitej wymiany. Powierzchnie tyków wykazują duże zwilgocenia.

 • Tynki zewnętrzne, tralki i płaskorzeźby.

Tynki zewnętrzne wykonane są, jako cementowo-wapienne ze sztukateriami przy głowicach pilastrów oraz kluczach łuków okiennych. Wymagają czyszczenia i konserwacji.

 • Podłogi, posadzki.

Wszystkie posadzki wymagają wymiany. W miejscach wymaganych (duża wilgotność) należy wykonać izolację.

 • Instalacje.

Budynek posiada uszkodzone zewnętrzne instalacje. Są to:

 • odwodnienia dachu (kanalizacja deszczowa),
 • instalacja odgromowa.

W budynku znajdują się fragmenty lub pozostałości zniszczonych instalacji. Są to:

 • instalacja wodociągowa,
 • instalacja kanalizacyjna,
 • instalacja gazowa,
 • instalacja elektryczna,
 • instalacja teletechniczna (niskoprądowa),
 • instalacja dozoru (niskoprądowa),
 • instalacja wentylacji grawitacyjnej do kotłowni,
 • instalacja centralnego ogrzewania.

Uszkodzone instalacje i ich pozostałości pochodzą z różnych okresów czasu; są nieprzydatne
do remontu i dalszej eksploatacji.

Stopień zużycia technicznego budynku szacuje się na 61,6 %.

W Urzędzie Miejskim w Barlinku w pokoju nr 23 ( II piętro) dostępna jest do wglądu ekspertyza oceniająca stan techniczny zbywanego obiektu budowlanego (opracowanie 2019 r.).   

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z ustaleniami wskazanego wyżej planu miejscowego – tzw. „Starego Tartaku” – omawiana nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową [symbol planu – 1U]. Przy czym plan ten definiuje usługi, jako: działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz ludności i firm, przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej oraz ogólnospołecznej, niezwiązaną
z działalnością produkcyjną, produkcją rolną, punktami obsługi pojazdów, stacją paliw, myjnią samochodową oraz ze zbieraniem odpadów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, niepowodującą uciążliwości dla środowiska.

 1. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
  1. Nabywca działki przejmuje obowiązek usunięcia z terenu bezumownych użytkowników.
  2. Gmina Barlinek nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za pozostałe nieujawnione na mapie zasadniczej (wydanej przez Starostę Myśliborskiego w dniu 19 marca 2019 r.) media techniczne, które zostały wskazane w pkt 5a niniejszego ogłoszenia.
  3. Nabywca nieruchomości zabudowanej przejmuje na siebie obowiązek uprzątnięcia nieruchomości
   z zanieczyszczeń popożarowych (pożar w 2010 r.) oraz gruzu pozostałego po częściowym remoncie budynku.   
 2. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI 800 000,00 zł brutto (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).     
 3. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI
  1. dział III księgi wieczystej nr SZ1M/00044773/6 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myśliborzu dla działki gruntu nr 245/2 zawiera wpis o treści: „odpłatna, za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieoznaczony służebność przesyłu dla urządzeń energetycznych, o których mowa w art. 49 par. 1 kodeksu cywilnego, to jest linii kablowej na odcinku S-2405 Barlinek Stodolna S-2677 Barlinek Jeziorna (dalej zwana linią) o długości około 0,80 m - działka nr 246/23, o długości około 54,60 m - działka nr 245/2, o długości około 18,20 m - działka nr 244, o długości około 0,40 m działka nr 243/17
   i o długości około 4,10 m działka nr 243/12, w tym: podziemnych przewodów linii, wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji, będących na nieruchomości na rzecz spółki pod firmą: Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwaną również inwestorem) oraz jej następców prawnych, polegającą na:
   1. prawie posadowienia, eksploatacji, remontów, budowy, przebudowy, rozbudowy (w przypadku stacji nn/SN oraz linii SN wyprowadzania nowych obwodów energetycznych) i korzystania z urządzeń elektroenergetycznych, w tym w celu wymiany linii kablowej na odcinku S-2405 Barlinek Stodolna
    S-2677 Barlinek Jeziorna i korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich likwidacji,
   2. prawie całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu) pracowników inwestora oraz osób i podmiotów działających z upoważnienia inwestora wraz
    z niezbędnym sprzętem do przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych,
   3. prawie dokonywania przez właściciela urządzeń lub osoby działające w jego imieniu czynności związanych z realizacją powyższych praw, polegających w szczególności na dokonywaniu oględzin, przeglądów, kontroli, pomiarów, napraw, konserwacji, modernizacji, demontażu, rozbiórki, wymiany, odbudowy, dołożenia w pasie służebności dodatkowych linii elektroenergetycznych, usuwaniu awarii
    i jej skutków oraz usuwaniu drzew, krzewów i gałęzi zagrażających funkcjonowaniu urządzeń a także innych niezbędnych prac, prac związanych z wykonywaniem nowych przyłączy i wprowadzaniem nowych linii elektroenergetycznych,
   4. powstrzymywaniu się przez każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy
    i użytkowników nieruchomości od działań, które utrudniłyby lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej wymienionych urządzeń oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w pasie technologicznym, szczególnie o rozbudowanym systemie korzeniowym w tym umieszczania obiektów budowlanych
    oraz innego zagospodarowania nieruchomości, zagrażającego funkcjonowaniu urządzeń energetycznych
    a także od innych działań w jakikolwiek sposób pozostających w sprzeczności z funkcjonowaniem tych urządzeń lub dostępem do nich.

Przebieg linii przebudowywanej i pasa technologicznego przez nieruchomość, to jest teren określający miejsce wykonywania służebności przesyłu określają mapy, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do aktu notarialnego z dnia 01.10.2019 r.”

  1. dział IV księgi wieczystej nr SZ1M/00044773/6 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myśliborzu dla działki gruntu nr 245/2 nie zawiera wpisów.
 1. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ - brak
 2. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU – przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r. o godzinie 10:00
  w Urzędzie Miejskim w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, pokój nr 12 (II piętro).
 3. WYSOKOŚĆ WADIUM – 10 % ceny wywoławczej (tj. 80 000,00 zł).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane przez nich konto bankowe.

 1. FORMA WNIESIENIA WADIUM – w pieniądzu.
 2. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM - do dnia 7 lipca 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku nr 18 8355 0009 0000 0387 2000 0013 (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku). Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Barlinku. W tytule przelewu należy wskazać „przetarg na działkę przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku”.
 3. UCZESTNICY PRZETARGU – osoby fizyczne i prawne
 4. WARUNKIEM UDZIAŁU W PRZETARGU JEST PRZEDŁOŻENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ BEZPOŚREDNIO PRZED PRZETARGIEM NASTĘPUJACYCH DOKUMENTÓW:
 1. dokumentu tożsamości,
 2. aktualnego wypisu lub zaświadczenia z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych - także umowy spółki cywilnej,
 3. oryginału pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu,
 4. pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną z majątku wspólnego,
 5. oświadczenia, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym
  i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 1. SKUTKI UCHYLANIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni
  od daty doręczenia zawiadomienia.
 2. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
  i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Barlinka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1.  KOSZTY SPORZĄDZANIA UMOWY – nabywca poniesie w całości koszty notarialne i sądowe związane
  z nabyciem nieruchomości. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości jest cudzoziemiec, do zawarcia umowy wymagane jest przedłożenie zezwolenia na zakup nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca
  1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).
 2.  TERMIN ZAPŁATY WYLICYTOWANEJ CENY – nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości w całości, nie później niż 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barlinku.   

 

Burmistrz Barlinka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Organizator przetargu nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w przetargu. 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Barlinku, ul. Niepodległości 20: Pan Janusz Mickiewicz – pokój nr 24, tel. 95/ 74 65 580 lub Pan Mariusz Andrzejewski - pokój nr 23, tel. 95 /74 65 584

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

-Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barlinku jest Burmistrz Barlinka, ul. Niepodległości 20,  
74-320 Barlinek,
burmistrz@barlinek.pl

-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO.

-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu określonym w powyższym ogłoszeniu.

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy
i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu.

-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 


[1] Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej "B", w granicach, której obowiązuje:

a) zachowanie historycznego rozplanowania oraz skali układu przestrzennego,

b) dostosowanie nowej zabudowy do skali zabudowy historycznej i jej charakterystycznych form oraz detali architektonicznych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu”.

[2] Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej "E", obowiązującej na całym obszarze planu, w granicach, której obowiązuje zakaz przesłaniania panoramy Starego Miasta oraz jeziora Barlineckiego”.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData