Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
31 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa wieży magazynowania skrzyń formierskich z pomieszczeniami magazynowanymi wraz z niezbędną infrastrukturą w HaCon Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, na działkach nr ewid. 25/24 i 25/2 obręb 1 Barlinek
Archiwum
30 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącej hali, w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejących wewnątrz bloków socjalno-biurowych, przeniesieniu bram, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na działkach nr 200/23, 197/1, 200/40, 2134, 200/42 obr. 1 Barlinek
Archiwum
29 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa punktu zbierania odpadów, w tym ich przeładunku, na części działki o nr ew. 733 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
28 lipca 2020, Obwieszczenie - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek usług oświatowych - szkoła podstawowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szosowej w Barlinku na działkach o nr ewid. 787/28, 787/27, 787/26, 787/29, 787/77, 787/64 obr. 1 m. Barlinek
Archiwum
22 lipca 2020, Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na terenie działki o nr ewid. 108/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Osina, gmina Barlinek
Archiwum
21 lipca 2020, Obwieszczenie - Modernizacja kotłowni i jej przystosowanie do termicznego przekształcania odpadów w miejscowości Barlinek, przy ul. Lipowej 21, na działce nr 565/2 obręb 2 Barlinek.
Archiwum
16 lipca 2020, Obwieszczenie - budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN–15 kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz modernizacją słupowych stacji transformatorowych SN/nn S-2177 Luśno oraz S-2114 Golejewo
Archiwum
16 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej Barlinek B o mocy do 6 x 1 MW na działce nr ewid. 115 obręb Osina, Gmina Barlinek, Powiat Myśliborski
Archiwum
10 lipca 2020, Obwieszczenie o terminie i miejscu polowań indywidualnych cudzoziemców prowadzonych przez KŁ „DIANA" z Myśliborza oraz miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
Archiwum
08 lipca 2020, Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek usług oświatowych – szkoła podstawowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szosowej w Barlinku na działkach o nr ewid. 787/28, 787/27, 787/26, 787/29, 787/77 obr. 1 m. Barlinek
Archiwum
06 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 244 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
06 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 220/3 obręb Ożar Gmina Barlinek
Archiwum
06 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 54 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
02 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu