Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
14 stycznia 2020, Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku
Archiwum
14 stycznia 2020, Obwieszczenie o planach polowań zbiorowych Nadleśnictwa Barlinek na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny 267 w sezonie łowieckim 2019/2020
Archiwum
23 stycznia 2020, Obwieszczenie - przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Jedwabie-sł. 33/1
Archiwum
23 stycznia 2020, Obwieszczenie - przbudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 187/2 obr. Rychnów, gm. Barlinek
Archiwum
24 stycznia 2020, Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej na dz. 23 obr. Strąpie
Archiwum
27 stycznia 2020, Obwieszczenie - informacja o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym" na dz. nr 96/27 obr. 1 Barlinek
Archiwum
03 lutego 2020, Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na działce o nr ewid. 120, obręb Dzikówko
Archiwum
06 lutego 2020, Obwieszczenie o budowie gazociągu średniego dn 63 PE na dz. nr 284/2 obr. Moczkowo
Archiwum
12 lutego 2020, Obwieszczenie - "Budowa zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" na dz. nr 327 obr. Moczkowo
Archiwum
20 lutego 2020, Obwieszczenie - budowa sieci gazowej sredniego ciśnieniaw Moczkowie na terenie dz. nr 284/2 obr. Moczkowo
Archiwum
21 lutego 2020, Obwieszczenie "Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Dziedzice
Archiwum
25 lutego 2020, Obwieszczenie - "Przebudowa i rozbudowa stacji 110/15kV GPZ Barlinek"
Archiwum
28 lutego 2020, Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 125/90/63 PE na dz. nr 7/1, 7/2, 1/27 obr. Barlinek 2, gm. Barlinek oraz 59/4, 59/3, 2132/5, 89/3 obr. Barlinek1, gm. Barlinek 1
Archiwum
03 marca 2020, Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Dziedzina na terenie działki o nr ewid. 23, obręb Strąpie, gmina Barlinek
Archiwum
05 marca 2020, Obwieszczenie - demontaż fragmentów napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, budowa odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz modernizacja słupowych stacji tranformatorowych SN/nn S-2540 "Krzynka Kier. Płonno" oraz S-20003 "Płonno Kier. Krzynka"
Archiwum
06 marca 2020, Obwieszczenie - "Montaż komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym" na dz. nr 96/27 obr. 1 Barlinek
Archiwum
10 marca 2020, Obwieszczenie - "Budowa stanicy wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".
Archiwum
12 marca 2020, Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid.:8/4, 17 obręb Równo, gmina Barlinek
Archiwum
12 marca 2020, Obwieszczenie - "Przebudowa napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Barlinek - GPZ Jedwabie na odcinku od GPZ Barlinek do słupa nr 33/1
Archiwum
16 marca 2020, Obwieszczenie - informacja o wezwaniu do uzupełnienia raportu "Budowa zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" na dz. nr 327 obr. Moczkowo
Archiwum
17 marca 2020, Obwieszczenie - "Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 25/15 obr. 1 Barlinek"
Archiwum
18 marca 2020, Obwieszczenie - budowa odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN–15kv wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz wymianą słupowej stacji transformatorowej SN-nn S-2258 „Płonno Kolonia”.Barlinek oraz 59/4, 59/3, 2132/5, 89/3 obr. Barlinek 1, gm. Barlinek 1
Archiwum
19 marca 2020, Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dziedzina na terenie działki o nr ewid. 23, obręb Strąpie, gmina Barlinek
Archiwum
19 marca 2020, Obwieszczenie - budowa punktu zbierania odpadów, w tym ich przeładunku na części działki nr 733 obr. 1 Barlinek - wszczęcie postępowania
Archiwum
20 marca 2020, Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Dziedzice
Archiwum
20 marca 2020, Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Barlinek w roku 2020
Archiwum
26 marca 2020, Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na działce o nr ewid. 120, położonej w m. Dzikówko, obręb ewid. 9 Dzikówko, gm. Barlinek,
Archiwum
30 marca 2020, Obwieszczenie - Budowa zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 327 obr. Moczkowo.
Archiwum
01 kwietnia 2020, Obwieszczenie - wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej - Budowa punktu zbierania odpadów, w tym ich przeładunku na części działki nr 733 obr. 1 Barlinek
Archiwum
03 kwietnia 2020, Obwieszczenie - Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na działce o nr ewid. 120, położonej w m. Dzikówko, obręb ewid. 9 Dzikówko, gm. Barlinek
Archiwum
07 kwietnia 2020, Obwieszczenie - Wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia pod nawą „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej w Barlinku na dz. nr ewid. 477/2 i 477/3 obr. 2 Barlinek.
Archiwum
15 kwietnia 2020, Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play”, na działce o nr ewid. 108/1, obręb Osina
Archiwum
27 kwietnia 2020, Obwieszczenie - informacja o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia dla wszczętego postępowania dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania odpadów, w tym ich przeładunku na części działki nr 733 obr. 1 Barlinek
Archiwum
27 kwietnia 2020, Obwieszczenie - Informacja o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 327 obr. Moczkowo.
Archiwum
04 maja 2020, Obwieszczenie - "Budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Dziedzice"
Archiwum
04 maja 2020, Obwieszczenie - demontaż fragmentów napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, budowa odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN–15kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz modernizacja słupowych stacji transformatorowych SN/nn S-2540 „Krzynka Kier. Płonno” oraz S-20003 „Płonno Kier. Krzynka”
Archiwum
04 maja 2020, Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid.: 8/4, 17 obręb Równo, gmina Barlinek
Archiwum
12 maja 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 220/3 obręb Ożar Gmina Barlinek
Archiwum
12 maja 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 54 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
13 maja 2020, Obwieszczenie - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 244 obręb Moczkowo Gmina Barlinek”.
Archiwum
13 maja 2020, Obwieszczenie - „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej w Barlinku na dz. nr ewid. 477/2 i 477/3 obr. 2 Barlinek.
Archiwum
13 maja 2020, Obwieszczenie - „Przebudowa napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Barlinek – GPZ jedwabie na odcinku od GPZ Barlinek do słupa nr 33/1.
Archiwum
15 maja 2020, Obwieszczenie - demontaż fragmentów napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, budowa odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN–15kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz modernizacja słupowych stacji transformatorowych SN/nn S-2177 Luśno oraz S-2114 Golejewo
Archiwum
20 maja 2020, Obwieszczenie - budowa odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN–15kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz modernizacją słupowych stacji transformatorowych SN/nn S-2540 „Krzynka Kier. Płonno” oraz S-20003 „Płonno Kier. Krzynka”
Archiwum
22 maja 2020, Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid.: 8/4, 17 obręb Równo, gmina Barlinek
Archiwum
25 maja 2020, Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid.: 648/2, 642/1, 804/11, 649, 804/6, 751 obręb 2 m. Barlinek
Archiwum
27 maja 2020, Obwieszczenie - Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szpitalnej w Barlinku na działkach nr ewid. 477/2 i 477/3 obręb 2 Barlinek
Archiwum
29 maja 2020, Obwieszczenie - budowa punktu zbierania odpadów, w tym ich przeładunku, na części działki nr o nr ew.. 733 obręb 1 Barlinek
Archiwum
01 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej Barlinek A o mocy do 6 x 1 NW na działkach nr 142/25 i 142/26 obr. Ożar
Archiwum
02 czerwca 2020, Obwieszczenie - Przebudowa napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Barlinek – GPZ Jedwabie na odcinku od GPZ Barlinek do słupa nr 33/1
Archiwum
02 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 210/1 i 210/2 obręb Ożar Gmina Barlinek
Archiwum
08 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 220/3 obręb Ożar Gmina Barlinek
Archiwum
10 czerwca 2020, Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej kontenerowej (kompaktowej) 15/0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 161, 2141, 168, 163/9, 163/30, 172/1, 167, 166/3, 163/6 obręb 1 m. Barlinek
Archiwum
10 czerwca 2020, Obwieszczenie - Przebudowa napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Barlinek – GPZ Jedwabie na odcinku od GPZ Barlinek do słupa nr 33/1
Archiwum
17 czerwca 2020, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Płonno oraz członków Rady Sołeckiej Sołectwa Płonno w Gminie Barlinek
Archiwum
18 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 244 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
18 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 220/3 obręb Ożar Gmina Barlinek
Archiwum
18 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 54 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
24 czerwca 2020, Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej – napowietrznej linii 110 kV relacji Barlinek – Jedwabie na odcinku od działki o nr 139 obr. 1 m. Barlinek do działki o nr 44/9 obr. Dzikówko na terenie gm. Barlinek
Archiwum
24 czerwca 2020, Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej – napowietrznej linii 110 kV relacji Barlinek – Jedwabie na odcinku od działki o nr 28/8 obr. Strąpie do działki o nr 9/4 obr. Mostkowo na terenie gm. Barlinek
Archiwum
24 czerwca 2020, Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej – napowietrznej linii 110 kV relacji Barlinek – Jedwabie na odcinku od działki o nr 57 do działki o nr 53/56 obr. Mostkowo na terenie gm. Barlinek, na działkach o nr ewid.: 57, 53/56 obr. Mostkowo
Archiwum
24 czerwca 2020, Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej kontenerowej (kompaktowej) 15/0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV na działkach o nr ewid.: 161, 2141, 168, 163/9, 163/30, 172/1, 167, 166/3, 163/6, 170 obręb 1 m. Barlinek
Archiwum
26 czerwca 2020, Obwieszczenie - demontaż fragmentów napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, budowa odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN–15kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz modernizacja słupowych stacji transformatorowych SN/nn S-2177 Luśno oraz S-2114 Golejewo
Archiwum
26 czerwca 2020, Obwieszczenie - demontaż fragmentów napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, budowa odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN–15kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz modernizacja słupowych stacji transformatorowych SN/nn S-2177 Luśno oraz S-2114 Golejewo
Archiwum
29 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 244 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
29 czerwca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 54 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
30 czerwca 2020, Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play”, na działce o nr ewid. 108/1, obręb Osina
Archiwum
02 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Archiwum
06 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 54 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
06 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 220/3 obręb Ożar Gmina Barlinek
Archiwum
06 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 244 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
08 lipca 2020, Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek usług oświatowych – szkoła podstawowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szosowej w Barlinku na działkach o nr ewid. 787/28, 787/27, 787/26, 787/29, 787/77 obr. 1 m. Barlinek
Archiwum
10 lipca 2020, Obwieszczenie o terminie i miejscu polowań indywidualnych cudzoziemców prowadzonych przez KŁ „DIANA" z Myśliborza oraz miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
Archiwum
16 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej Barlinek B o mocy do 6 x 1 MW na działce nr ewid. 115 obręb Osina, Gmina Barlinek, Powiat Myśliborski
Archiwum
16 lipca 2020, Obwieszczenie - budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN–15 kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz modernizacją słupowych stacji transformatorowych SN/nn S-2177 Luśno oraz S-2114 Golejewo
Archiwum
21 lipca 2020, Obwieszczenie - Modernizacja kotłowni i jej przystosowanie do termicznego przekształcania odpadów w miejscowości Barlinek, przy ul. Lipowej 21, na działce nr 565/2 obręb 2 Barlinek.
Archiwum
22 lipca 2020, Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na terenie działki o nr ewid. 108/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Osina, gmina Barlinek
Archiwum
28 lipca 2020, Obwieszczenie - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek usług oświatowych - szkoła podstawowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szosowej w Barlinku na działkach o nr ewid. 787/28, 787/27, 787/26, 787/29, 787/77, 787/64 obr. 1 m. Barlinek
Archiwum
29 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa punktu zbierania odpadów, w tym ich przeładunku, na części działki o nr ew. 733 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
30 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącej hali, w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejących wewnątrz bloków socjalno-biurowych, przeniesieniu bram, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na działkach nr 200/23, 197/1, 200/40, 2134, 200/42 obr. 1 Barlinek
Archiwum
31 lipca 2020, Obwieszczenie - Budowa wieży magazynowania skrzyń formierskich z pomieszczeniami magazynowanymi wraz z niezbędną infrastrukturą w HaCon Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, na działkach nr ewid. 25/24 i 25/2 obręb 1 Barlinek
Archiwum
04 sierpnia 2020, Obwieszczenie - Postępowanie w przedmiocie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - zakończenie postępowania
Archiwum
05 sierpnia 2020, Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana zakresu postępowania
Archiwum
05 sierpnia 2020, Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana zakresu postępowania
Archiwum
05 sierpnia 2020, Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana zakresu postępowania
Archiwum
06 sierpnia 2020, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Archiwum
06 sierpnia 2020, Obwieszczenie o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Szarak"
Archiwum
11 sierpnia 2020, Obwieszczenie o uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Archiwum
12 sierpnia 2020, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Archiwum
12 sierpnia 2020, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia "Instalacja do przetwarzania komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Barlinku dz. nr 555 obręb 1 Barlinek"
Archiwum
12 sierpnia 2020, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Archiwum
14 sierpnia 2020, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz ewentualnych wiat garażowych lub garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 130 i 131/10 obręb 1 Barlinek
Archiwum
14 sierpnia 2020, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 167/2, 169, 229/2 i 363/15 obręb Równo Gmina Barlinek”.
Archiwum
17 sierpnia 2020, Obwieszczenie o wniesieniu odwołania do wydanej decyzji „Budowa hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącej hali , w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejących wewnątrz bloków socjalno-biurowych, przeniesieniu bram, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na dz. nr 200/23, 197/1, 200/40, 2134, 200/42 obr. 1 Barlinek”.
Archiwum
24 sierpnia 2020, Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 14/3 obręb Strąpie Gmina Barlinek
Archiwum
24 sierpnia 2020, Obwieszczenie - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Sulimierz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 71/2 obręb Sulimierz Gmina Myślibórz, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie".
Archiwum
24 sierpnia 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 244 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
24 sierpnia 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 54 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
24 sierpnia 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 210/1 i 210/2 obręb Ożar Gmina Barlinek
Archiwum
26 sierpnia 2020, Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN – 15 kV i nn-0,4 kV obręb 1 m. Barlinek, gm. Barlinek - działki o nr ewid.: 161, 2141, 168, 163/9, 163/30, 172/1, 167, 166/3, 163/6, 170
Archiwum
28 sierpnia 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 220/3 obręb Ożar Gmina Barlinek
Archiwum
31 sierpnia 2020, Obwieszczenie - budowa i przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 180 PE-HD oraz dn 90 PE-HD przy ul. Tunelowej, Zielnej, Ogrodowej w Barlinku
Archiwum
31 sierpnia 2020, Obwieszczenie - budowa i przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE-HD oraz dn 90 PE-HD przy ul. Zielnej, Ogrodowej w Barlinku
Archiwum
31 sierpnia 2020, Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części biurowej z warsztatem w istniejącym budynku usługowym z przeznaczeniem na lokal handlowy sklepu mięsnego przy ul. 31-go Stycznia 9 w Barlinku na działce o nr ewid. 806/7 obr. 2 m. Barlinek.
Archiwum
31 sierpnia 2020, Obwieszczenie - przebudowa lokalu mieszkalnego z zabudową loggi w poziomie 4 piętra budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wylotowej 1C w Barlinku na działce o nr ewid. 201/10 obr. 2 m. Barlinek.
Archiwum
01 września 2020, Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 14/3 obręb Strąpie Gmina Barlinek
Archiwum
01 września 2020, Obwieszczenie - Instalacja do zbierania komunalnych osadów ściekowych na stacjach uzdatniania wody oraz oczyszczalniach ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego PŁONIA Sp. z o.o.
Archiwum
01 września 2020, Obwieszczenie - budowa kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid.: 334/28, 334/29 i 335 obr. Moczkowo, gm. Barlinek
Archiwum
01 września 2020, Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Śliwkowej, Rolnej, Kasztanowej i Dębowej w miejscowości Ożar na działkach o nr ewid.: 219, 150/29, 125, 123/15 obr. Ożar, gm. Barlinek.
Archiwum
04 września 2020, Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 104/8 obręb Osina oraz na działkach o nr ewidencyjnych 106/3 i 106/5 obręb 1 Barlinek w Gminie Barlinek.
Archiwum
04 września 2020, Obwieszczenie - Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz ewentualnych wiat garażowych lub garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na działkach o nr ewid. 130 i 131/10 obręb 1 Barlinek,
Archiwum
09 września 2020, Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na dz. 188/1 obr. Barlinek 1
Archiwum
10 września 2020, Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 230/19 obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
11 września 2020, Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej – napowietrznej linii 110 kV relacji Barlinek – Jedwabie na odcinku od działki o nr 139 obr. 1 m. Barlinek do działki o nr 28/5 obr. Strąpie na terenie gm. Barlinek11 września 2020, Obwieszczenie - Informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Diana" w Myśliborzu, w sezonie łowieckim 2020/2021 na terenie obwodu łowieckiego nr 269, gm. Barlinek14 września 2020, Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej - napowietrznej linii 110 kV relacji Barlinek - Jedwabie na odcinku od działki o nr 28/5 obr. Strąpie do działki o nr 9/4 obr. Mostkowo na terenie gm. Barlinek14 września 2020, Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej - napowietrznej linii 110 kV relacji Barlinek - Jedwabie na odcinku od działki o nr 9/4 do działki o nr 53/56 obr. Mostkowo na terenie gm. BarlinekArchiwum
14 września 2020, Obwieszczenie - "Modernizacja kotłowni i jej przystosowanie do termicznego przekształcania odpadów” w miejscowości Barlinek, przy ul. Lipowej 21, na działce nr 565/2 obręb 2 Barlinek
22 września 2020, Obwieszczenie - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 361/13 obręb Równo Gmina Barlinek. 22 września 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 220/3 obręb Ożar Gmina Barlinek 22 września 2020, Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 14/3 obręb Strąpie Gmina Barlinek 22 września 2020, Obwieszczenie - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Sulimierz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 71/2 obręb Sulimierz Gmina Myślibórz, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie.23 września 2020, Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek usług oświatowych – szkoła podstawowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szosowej w Barlinku na działkach o nr ewid. 787/28, 787/27, 787/26, 787/29, 787/77, 787/64 obr. 1 m. Barlinek