Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

O b w i e s z c z e n i e

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Burmistrz Barlinka zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125/90/63 PE w dz. nr 7/1, 7/2, 1/27 obr. Barlinek 2,  gm. Barlinek oraz 59/4, 59/3, 2132/5, 89/3 obr. Barlinek 1, gm. Barlinek 1

Inwestor:   POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,

 

  

W związku z powyższym informuję wszystkie strony tego postępowania o przysługującym uprawnieniu do czynnego udziału w każdym jego stadium, w myśl art.10 §1[1] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego.

Wszelkie informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku (pokój nr 23, II piętro).

 

 

[1] Art. 10 § 1 - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 31
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 125/90/63 PE na dz. nr 7/1, 7/2, 1/27 obr. Barlinek 2, gm. Barlinek oraz 59/4, 59/3, 2132/5, 89/3 obr. Barlinek1, gm. Barlinek 1
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Wiśniak
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Wiśniak
Data wytworzenia informacji: 28.02.2020 12:58:22
Data udostępnienia informacji: 28.02.2020 13:02:23
Data ostatniej aktualizacji: 07.03.2020 00:24:42
Rejestr zmian