Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGN.VIII.6220.15.2019                                                                                                                                                                                             Barlinek,  12.02.2020 r.

 

                                                                                                                     

                   O B W I E S Z C Z E N I E

 

             

Na podstawie art. 79, art. 33 ust.1, art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)                          

podaje się do publicznej wiadomości

Burmistrz przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na nieruchomości oznaczonej działką nr 327 obr. Moczkowo gmina Barlinek.

  1. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosek Pełnomocnika Zakład Ochrony Środowiska i BHP ”B&E” Edward Urbanowski ul. Broniewskiego 12, 74-300 Myślibórz, który działa w imieniu Anny Chochołowskiej ul. Górna 30/1, 74-320 Barlinek.
  3. Planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na nieruchomości oznaczonej dz. nr 375 obr. Moczkowo, gmina Barlinek.
  4. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Barlinka. Natomiast organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Dyrektor RZGW Wody Polskie w Szczecinie, a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu.
  5. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 12 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r., w Urzędzie Miejskim w Barlinku – pokój nr 25, codzienne w godzinach od 7ºº - 15ºº.
  6. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do Burmistrza Barlinka, w wymienionym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi na piśmie można składać, w ciągu 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 12 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Barlinka.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 50
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie - "Budowa zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" na dz. nr 327 obr. Moczkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Data wytworzenia informacji: 12.02.2020 12:18:23
Data udostępnienia informacji: 12.02.2020 12:22:08
Data ostatniej aktualizacji: 17.03.2020 00:00:06
Rejestr zmian