logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
minus Ochrona środowiska
   plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
   minus Informacja o obszarach szczególnie narażonych na związki azotowe pochodzenia rolniczego zlokalizowanych na terenie Gminy Barlinek
   minus Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Barlinek
   minus Program ochrony środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
   minus Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Barlinek i Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej
   minus Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref woj. zachodniopomorskie
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Ochrona środowiska

Spis dokumentów:
1. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2. Informacja o obszarach szczególnie narażonych na związki azotowe pochodzenia rolniczego zlokalizowanych na terenie Gminy Barlinek
Informacja o obszarach szczególnie narażonych na związki azotowe pochodzenia rolniczego zlokalizowanych na terenie Gminy Barlinek
3. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Barlinek
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Barlinek
4. Program ochrony środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
Program ochrony środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
5. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Barlinek i Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Barlinek i Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej
6. Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref woj. zachodniopomorskie
Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref woj. zachodniopomorskie

Ilość odwiedzin: 26348
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2007-12-03 13:04:56
Data udostępnienia informacji: 2007-12-03 13:04:56
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-03 13:05:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner